U kalupu nivoa znanja

U kalupu nivoa znanja

Šta to znači “biti u kalupu nivoa znanja” ?

Skoro sam na jednom oglasu za školu stranih jezika pročitala “pripremamo vas za sve nivoe : a1.a2.b1.b2.c1.c3.C3.

Gore pomenuti C3 nivo jezika ne postoji u okviru evropskog referentnog rama http://www.spilerdunja.com/zajednicki-evropski-referentni-okvir-za-jezike/. Nemojte pristajati na ponude koje vam prodaju maglu i informišite se na vreme.

Poslednji nivo znanja jezika u opštem evropskom rangiranju jezika je C2 i taj nivo je maltene isti kao i nivo maternjeg govornika.

Tema ovog članka nije objašnjenje svakog nivoa pojedinačno, o tome sam već pisala. Sada bih želela da ukažem na prednosti i mane, a pretežno mane “ukalupljivanja” nečijeg znanja jezika.

Veštine – pasivne i aktivne

Kako bi se dobio Gete (ili bilo koji drugi) sertifikat, potrebno je savladati četiri veštine na određenom nivou. Dve od te četiri veštine su pasivne a dve aktivne.

Pasivne su: slušanje i čitanje a aktivne: pisanje i pričanje. Kao što i u svakodnevnom životu postoje ljudi koji su otvoreni za komunikaciju sa druga, tako postoje i ljudi koji su njihova potpuna suprotnost, odnosno, potpuno su zatvoreni. I oni između. Nezahvalna strana testa koji određuje nivo znanja nemačkog jezika je upravo to što on ne sagledava kandidata kao individuu već isključivo opšte i pokušava da ga ukalupi u jedan od nivoa znanja.

Ovako dolazimo do problema da ljudi koji su otvoreniji, ostvaruju bolje rezultate u govoru, čitanju i slušanju a ponekad izuzetno loše rezultate prilikom pisanja. Suprotno njima, zatvoreniji ljudi odlično rade pisanje i čitanje ali u toku pričanja i slušanja ne postižu dobar  i zadovoljavajući rezultat. U toku same pripreme za polaganje Gete ispita za seritifkat, ili bilo kog drugog, profesori dolaze u situaciju da moraju kompletno menjati ponašanje svog polaznika kursa i primoravati ga da se na ispitu ponaša onako kako nije navikao i kako njemu nije prirodno. To je jedna od mana ovog “ukalupljivanja” u određeni nivo znanja. Svi ti postupci vas sigurno podsećaju na nešto: globalizacija koja se ogleda i u nastavi stranih jezika.

Naravno, to u velikoj meri olakšava posao i nama profesorima i polaznicima kursa jer postoje jasna pravila i jasne teme koje treba preći sa polaznicima. Ali, da li živ jezik zaista možemo svesti na krute šablone ?

Iskustvo iz same nastave nemačkog jezika

Svaki od polaznika kursa se može odlično pripremiti za ispit na Gete institutu ili u drugoj instituciji.Jedini zahtev je samo da sa druge strane ima iskusnog predavača koji će mu pokazati sve “cake” tog istog ispita. Potrebno je samo naučiti određeni šablon i vi ste već uspeli da položite taj ispit. Meni je uspevalo da pripremim polaznike za nivo B1 tako dobro, da su ostvarivali odlične rezultate ali samo tokom kretanja kroz taj šablon koji su naučili. Nakon toga, kreće prava “vožnja” i samostalno snalaženje a pojedinci koje sam pripremila za nivo B1 se čak i nakon malog skretanja sa puta nisu uopšte snalazili jer nisu znali da primene znanje.

Učenje stranog jezika je kao učenje vožnje

Nešto slično kao i učenje vožnje autmobila. Instruktor će vas obučavati određeni broj časova, otkriće vam “cake” za bolje polaganje vozačkog ispita, ali na kraju, kada dobijete dozvolu, vi morate sami sesti u auto.Imam običaj da kažem “dok ti noge ne postanu točkovi i dok ti ruke ne postanu volan, toliko da ne primećuješ da voziš auto – već se voziš ; do tada nisi ni naučio-la da voziš”.

Situacija sa učenjem nemačkog ili bilo kog drugog stranog jezika je slična. Možete ga učiti i naučiti za određeni nivo, kako biste to položili i to svima uspeva, ali da li ćete uspeti da se vozite to je već do vas samih a ne do profesora.

Zbog svega toga, nivoi znanja nemačkog jezika nisu stoprocentno tačni pokazatelji znanja nemačkog ili bilo kog drugog jezika.

Nemojte se izgubiti u učenju: (slika iz filma “Lost in Translation”)

lostintranslation
Izgubljeni u prevodi

 

One thought on “U kalupu nivoa znanja

Leave a Reply