Browsed by
Tag: gete ispit b1

U kalupu nivoa znanja

U kalupu nivoa znanja

Šta to znači “biti u kalupu nivoa znanja” ? Skoro sam na jednom oglasu za školu stranih jezika pročitala “pripremamo vas za sve nivoe : a1.a2.b1.b2.c1.c3.C3. Gore pomenuti C3 nivo jezika ne postoji u okviru evropskog referentnog rama http://www.spilerdunja.com/zajednicki-evropski-referentni-okvir-za-jezike/. Nemojte pristajati na ponude koje vam prodaju maglu i informišite se na vreme. Poslednji nivo znanja jezika u opštem evropskom rangiranju jezika je C2 i taj nivo je maltene isti kao i nivo maternjeg govornika. Tema ovog članka nije objašnjenje svakog nivoa…

Read More Read More

Priprema za Gete i TELC ispite

Priprema za Gete i TELC ispite

Priprema za Gete i TELC ispite ne mora da traje predugo. Ponekad je dovoljno samo nekoliko časova kako bi se pojedine greške ispravile i kako biste “zablistali” na samom ispitu. Priprema za polaganje ispita na Gete institutu ili TELC ispita ponekad traje poprilično dugo i imate osećaj da niste dovoljno provežbali usmeni i pismeni deo ispita. Delovi ispita Leseverstehen odnosno “razumevanje pročitanog” možete vežbati i samostalno, kao i Hörverstehen odnosno “razumevanje odslušanog”. Mada, kada je u pitanju “pisanje” i “pričanje”…

Read More Read More