Množina imenica u nemačkom jeziku

Množina imenica u nemačkom jeziku

Već među prvim lekcijama na početnom kursu nemačkog jezika A1, javljaju se pitanja u vezi sa temom: množina imenica u nemačkom jeziku.

Postoji čitavih 9 načina građenja množine u nemačkom jeziku i nakon engleskog jezika gde se dodaje samo jedno “S” u množini, ova pravila u nemačkom jeziku vam sigurno deluju nepojmljivo.

Naravno, postoji puno izuzetaka, ali sve se to može svesti na par jednostavnih pravila koja svako može da zapamti i koristi u kasnijem učenju kao orijentaciju.

Svaki rod imenica ima svoje malo pravilo kako se gradi i množina, iako postoji puno izuzetaka.

U ovom tekstu neću objašnjavati kako imenice dobijaju “preglase” (umlaute).

Muški rod

Imenice muškog roda u nemačkom jeziku u množini obično imaju nastavak E.
Neki od  primera za ovo pravilo su:
der Tisch – die Tische
der Stuhl – die Stühle

 

 

Ženski rod

Imenice ženskog roda u nemačkom jeziku u množini obično imaju nastavak ili EN.
Neki od primera za ovo pravilo su :

die Blume- die Blumen
die Vase – die Vasen
die Tür – die Türen

 

Srednji rod 

Imenice srednjeg roda u nemačkom jeziku u množini obično imaju nastavak ER.
Neki od primera za ovo pravilo su:

das Buch – die Bücher
das Tuch – die Tücher

 

Posebnu kategoriju čine imenice stranog porekla (uglavnom iz engleskog) gde u množini se dodaje S. 

das Auto – die Autos

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply