Usmeni deo ispita A1 i A2

Usmeni deo ispita A1 i A2

Usmeni delovi ispita za nemački jezik

Jedna od velikih nedoumica koja se javlja kod svih polaznika kurseva nemačkog jezika u toku pripreme za polaganje ispita na Gete institutu je “kako izgleda usmeni deo” ispita.

U sledećim tekstovima ću ukratko opisati kako izgleda usmeni deo ispita za nivo A1, A2 i B1 znanja nemačkog jezika za koje se dobija tkzv. “Gete diploma”.

Usmeni deo ispita za nivo A1 i A2

Koliko dugo traje ispit i iz koliko delova je sastavljen ?

Ispit je sastavljen od tri dela i svaki od ta tri dela traje oko 15 minuta što sve ukupno čini da sam ispit ne traje duže od 20-25 minuta maksimum, ako je neki od ova tri dela u međuvremenu malo produžen.

Kako izgledaju pojedinačni delovi usmenog dela ispita i šta je potrebno primeniti od znanja ?

U prvom delu ispita kandidati se predstavljaju komisiji, koja je uglavnom sastavljena od dva člana. Pre nego što se sam kandidat predstavi, komisija se takođe predstavlja i time daje primer kandidatu kako to treba otprilike da izgleda.

Tokom samog predstavljanja potrudite se da ne počinjete svaku rečenicu sa “ich” već više koristite izraze kao što su npr “Nach der Grundschule habe ich Medizinische Schule besucht und danach habe ich …”. Jedna od tipičnih greški koje kandidate prave kada se zbune pod uticajem treme je da kažu”Ich habe..Jahre…” (bukvalno prevedeno sa srpskog “ja imam toliko i toliko godina”) umesto “Ich bin…alt”.

Neke podatke o svom npr. hobiju ili slobodnom vremenu možete izmisliti, nikada ne morate govoriti potpunu istinu (ipak niste pred sudijom), upotrebite što više izraza koje ste učili na kursu nemačkog jezika A1. Na primer, možete reći: “Nach der Arbeit gehe ich oft spazieren und am Wochenende gehe ich ins Kino…”

drugom delu ispita pričaćete zajedno sa drugim kandidatom. Dobićete temu i nekoliko minuta da se pripremite za to. Teme su uglavnom neka dogovaranja oko zajedničke kupovine ( Was brauchen wir aus dem Supermarkt ? Was machen wir heute Abend ?), pitanja u vezi sa snalaženjem po gradu ili pitanja vezana za lična interesovanja.

trećem delu ispita kandidati formulišu jedno drugome zahteve i reaguju na njih. Ovaj treći deo usmenog ispita je veoma sličan drugom kao što na prvi pogled možete primetiti.

Šta sve treba pokazati od znanja na usmenom delu ispita A1 ?

Na svakom od nivoa znanja nemačkog jezika potrebno je pokazati određena znanja koja su potrebna.

U toku usmenog dela ispita, potrebno je pokazati sledeća znanja:

 • Upotreba prezenta, kako nepravilnih tako i pravilnih glagola i glagola sa odvojivim i neodvojivim prefiskom.
 • Inverzija – red reči u rečenici kada je priloška odredba za vreme mesto ili način na prvom mestu. (Abends trinke ich meistens Tee)
 • Poznavanje osnovnih reči koje su vezane za: kuću (delovi nameštaja i kućni aparati), hobi, slobodne aktivnosti, jelo i piće, stanovanje, ljudsko telo, bolest i zdravlje, snalaženje po gradu, pojmovi u vezi sa Nemačkom, Austrijom i Švajcarskom.
 • Upotreba predloga, sa dativom i akuzativom i njihovo razlikovanje.
 • Imperativ.
 • Persiranje.
 • Spelovanje (Buchstabieren).
 • Postavljanje pitanja sa W i postavljanje pitanja sa glagolom na početku.
 • Dobar izgovor, posebno umlauta.
 • Vremenske odrednice.
 • Upotreba perfekta za opisivanje radnji koje su se desile u prošlosti.
 • Preterit samo pomoćnih glagola “haben” i “sein”.

Šta je sve potrebno pokazati od znanja na usmenom delu ispita A2 ?

 • Aktivna upotreba prezenta, perfekta i pomalo preterita. (Preterit se uglavnom koristi kada pišemo ali i ovde možete par puta upotrebiti preterit)
 • Na ovom nivou počinje aktivna upotreba zavisnih rečenica koje se nisu pojavljivale na nivou A1. Te vrste zavisnih rečenica imaju sledeće veznike (naravno, svaka vrsta zavisnih rečenica ima svoj naziv ali sada ne moramo toliko duboko ulaziti u to, dovoljno je da znate koje veznike treba da upotrebite): dass, als/wenn, weil (denn je nezavisni veznik), relativni veznici, obwohl, trotzdem.
 • na A2 nivou bi već trebalo da ste u stanju da date svoje lično mišljenje na neku temu pa biste tu mogli aktivnije da koristite “man kann…man darf hier… es gibt…” itd.
 • Vorgangspassiv (pasiv radnje) – mada, ne u baš svim slučajevima jer negde on spada u nivo B1 a negde u A2.
 • Komparacija
 • I za sam kraj jedna od stvari od koje većina ljudi zazire, da ne kažem, da se plaše a to je: deklinacija prideva.  Od vas se očekuje upotreba sve tri vrste deklinacije. Kako bi vam to lakše palo, učite na vreme članove koji su esencijalna stvar u deklinacijama. Bez njih, ništa nije tačno a ni moguće.

Nadam se da sam vam makar malo pomogla sa ovim opisima usmenog dela ispita za diplomu o znanju nemačkog jezika a ako imate još pitanja u vezi sa ispitom, pišite mi na:

dunjaspiler@gmail.com

Srećno !

 

Leave a Reply