Usmeni deo ispita B1

Usmeni deo ispita B1

Usmeni deo ispita Zertifikat Deutsch B1 za nemački jezik za dobijanje zvanične Gete diplome za sada možete polagati samo na Gete institutu i na Kolarcu. Ovaj ispit se kao i ostali sastoji iz četiri dela od kojih možda najveći problem i misteriju predstavlja usmeni deo ispita.

Delovi usmenog ispita B1

Upoznavanje i predstavljanje

Na početku usmenog dela ispita B1 je klasično upoznavanje i predstavljanje. Komisija se predstavlja kandidatima i obrnuto. Prisutni su dva kandidata i dva člana komisije sa Gete instituta. Ovo predstavljanje probajte savršeno da pripremite kod kuće. Ako ste osoba koja često ima tremu pred i tokom javnog nastupa, detaljna priprema ovog dela će vam itekako pomoći. Koristite što više veznika, kako zavisnih tako i nezavisnih. Malo pasiva nije na odmet kao i perfekt. Nemojte svaku novu rečenicu počinjati sa “ich” već probajte da sve povezujete u složenije celine jer ipak ovaj nivo znanja nemačkog jezika to od vas zahteva.

Dogovaranje i planiranje sa drugim kandidatom ili ispitivačem

Deo u kome se dogovarate sa drugim kandidatom vam je sigurno najpoznatiji. Ovakvih vežbanja ima bezbroj u svim udžbenicima za nemački jezik. U nekim lekcijama se dogovarate da zajedno idete u bioskop. U drugim zajedno planirate posetu prijateljima ili odlazak na žurku povodom nečijeg rođendana. Jedan od tipičnih dijaloga za odlazak u bioskop bi izgledao ovako:

A: Hallo, hier ist___.Hast du heute Abend schon etwas vor ?

B:Hallo. Nein, ich habe nichts geplant. Hast du eine Idee ?

A: Ja, ich möchte gerne ins Kino gehen. Hast du Lust ?

B: Ja, warum nicht. Wann und wo treffen wir uns ?

A: Um Viertel vor neun, am Bushaltestelle neben dem Kino. In Ordnung ?

B: Ja, das passt. Bis später. Tschüß.

A: Super. Bis später. 

Postoji puno varijacija na ovu temu i ovde je samo naveden jedan krajnje prost primer tog dijaloga.

Prezentacija

Za razliku od usmenih delova A1 i A2, deo B1 sadrži prezentaciju. Kandidati izvlače teme o kojima bi trebalo da pričaju maksimum 5-6 minuta. Pre toga daje se određeno vreme kako bi se pripremio koncept.

Navešću neke od osnovnih smernica za prezentovanje teme:

  • Pozdravite komisiju
  • Navedite naziv teme
  • Opišite strukturu vaše prezentacija (početak, sredina,kraj)
  • Lično iskustvo u vezi sa temom
  • Opišite situaciju u vašoj domovini
  • Navedite prednosti i mane
  • Sažetak i sopstveno mišljenje o temi
  • Završna reč o temi
  • Zahvaljivanje i pitanja

U ovom videu možete se detaljnije informisati na konkretnom primeru: https://www.youtube.com/watch?v=qKM8x30tLtA

Različite pripreme za prezentaciju možete pronaći skoro u svim udžbenicima za nemački jezik, od Schritte International preko Themen Aktuell, Menschen i Delfin/Lagune.

Ako budete ispratili sva uputstva i upotrebili gramatiku koja se na ovom nivou traži, uspešno ćete savladati usmeni deo ispita Zertifikat Deutsch B1.

Srećno !

 

 

 

Leave a Reply