Browsed by
Tag: nemački gramatika

Množina imenica u nemačkom jeziku

Množina imenica u nemačkom jeziku

Već među prvim lekcijama na početnom kursu nemačkog jezika A1, javljaju se pitanja u vezi sa temom: množina imenica u nemačkom jeziku. Postoji čitavih 9 načina građenja množine u nemačkom jeziku i nakon engleskog jezika gde se dodaje samo jedno “S” u množini, ova pravila u nemačkom jeziku vam sigurno deluju nepojmljivo. Naravno, postoji puno izuzetaka, ali sve se to može svesti na par jednostavnih pravila koja svako može da zapamti i koristi u kasnijem učenju kao orijentaciju. Svaki rod…

Read More Read More