Triple Win – Šta je to ?

Triple Win – Šta je to ?

U ovom tekstu će pokušati da odgovorim na sve popularnije pitanje šta je to Triple Win ?

Nemačko društvo za internacionalnu saradnju (GiZ) je osnovalo program zapošljavanja zdravstvenih radnika, pre svega osoblja za negu, u Nemačkoj. Zemlje koje su obuhvaćene ovim programom i iz kojih dolaze zdravstveni radnici su: Srbija, Bosna i Hercegovina, Filipini a uskoro i Tunis.

Saradnja je pre svega ostvarena sa nacionalnim službama za zapošljavanje ovih zemalja.Nemačka istraživanja tržišta rada su 2014. godine pokazala da postoji veliki deficit u osoblju koje obavlja bolničke poslove u staračkim domovima. Zbog toga je odlučeno da se iz zemalja sa kojim sarađuje GiZ a koje imaju suficit zdravstvenih radnika ponudi zaposlenje u Nemačkoj.

Na osnovu ovog dogovora postižu se sledeći ciljevi:

  • smanjuje se suficit na tržištu rada zemalja iz kojih dolaze zdravstveni radnici
  • radnici koji šalju svojim porodicama novac time postižu ekonomiju zemlje iz koje su došli.
  • smanjuje se deficit zdravstvenih radnika na tržištu Nemačke.

U prve dve godine ovog projekta zaposleno je 310 negovatelja. Na osnovu ovih rezultata Triple Win program se uspešno nastavlja.

U Srbiji postoji puno agencija koje nude posredovanje pri zaposlenju u Nemačkoj, ali ako želite da budete sigurni da ste na pravom putu, da neće biti nikakvih kako pravnih tako i sigurnosnih problema, kontaktirajte nacionalnu službu za zapošljavanje u Srbiji i prijavite se za program Triple Win.

Nemački medicina
Nemački medicina

USLOVI: minimum srednja medicinska škola – IV stepen, medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera. Položen stručni ispit za medicinsku sestru – tehničara opšteg ili pedijatrijskog smera.

Poznavanje nemačkog jezika na minimalno A2 nivou, prema Evropskom referentnom okviru za jezike (opis niže u tekstu). Prednost će imati kandidati sa znanjem nemačkog jezika na B1 nivou ili višem, prema Evropskom referentnom okviru za jezike.

Nivo A2 poznavanja nemačkog jezika uz pomoć naših online individualnih časova možete savladati ritmom od dva časa nedeljno za otprilike tri do četiri meseca. U pitanju je optimalni vremenski rok i može trajati za nijansu duže.

Obavezno posetite stranicu nacionalne službe za zapošljavanje i prijavite se za ovaj jedinstveni i sto posto sigurni program Triple Win.

Za časove nemačkog jezika preko Skajpa javite se na Email: dunjaspiler@gmail.com

 

Leave a Reply