Početni nivo učenja nemačkog jezika – u grupi ili samostalno ?

Početni nivo učenja nemačkog jezika – u grupi ili samostalno ?

Početni nivo učenja nemačkog jezika nije uvek najpopularniji.Uglavnom mi se javljaju potencijalni đaci koji su zainteresovani za učenje nemačkog jezika od nivoa B1 do B2, ali ponekad i apsolutni početnici. Da li su časovi nemačkog preko Skype-a prava stvar za apsolutne početnike u učenju nemačkog jezika ?

 

Kada se pojedinac odlučuje za učenje nekog stranog jezika prvo treba da razmisli u kojoj atmosferi bi se ona ili on osećali najprijatnije. Da li je to prijatna atmosfera svoje dnevne sobe ili trpezarije ili je to interesantno uređena učionica u modernom studiju za učenje stranog jezika.

Ključnu ulogu ovde igra pitanje da li bi ta osoba želela da upozna još ljudi na kursu ili ipak ne, tj. da li je individualista ili grupni tip.

Neki ljudi su previše stidljivi i prisustvo drugih ljudi im otežava usvajanje nekog stranog jezika pa je za njih bolje samostalno učenje nemačkog jezika od kuće.

S druge strane, neko voli da se upoznaju sa drugim ljudima i da sa njima zajedno vežba izgovor, nove reči i gramatiku. Neko prosto uživa i procveta u prisustvu drugih ljudi dok samostalno bi apsolutno uvenuo.

Početni nivo učenja nemačkog jezika – uklopite se kao delić iz slagalice.

 

Dobre i loše strane učenja u grupi na početnom nivou

 

Dobre strane

Kada ste na početku učenja nekog stranog jezika dobra stvar kod učenja u grupi je to što ćete na primer više puta čuti izgovor neke reči ili što ćete možda svi zajedno glasno ponavljati određene rečenice ili reči. Dokazano je da se na taj način brže usvaja intonacija nekog stranog jezika i da se brže pamte osnovne fraze koje su na samom početku učenja veoma bitne.

Vedrina koju će neka od osoba na kursu uneti u grupu je neprocenjiva. Čak i nakon kraja časa koji obično traje sat i po vremena moći ćete da nastavite druženje i ponavljate reči koje ste taj dan učili.

Pojam partnera u učenju je odavno poznat na Zapadu i to je osoba sa kojom zajedno učimo neki strani jezik i čak van učionice sa tom osobom koristimo taj strani jezik.

Ako većina polaznika kursa odluči da nastavi sa učenjem na sledećem nivou to će biti dodatna motivacija za vas da nastavite dalje sa učenjem.

Loše strane

Loše strane učenja nemačkog jezika na početnom nivo u grupi mogu biti takve da vas neko od polaznika ometa tokom učenja. Možda će neko slabije usvajati gradivo pa će postavljati komplikovana pitanja na koja će profesor davati opširan odgovor tokom pola časa.

Dešavalo se da na grupne časove stranog jezika ( u ovom slučaju nemačkog jezika) dođu osobe koje su po malo socijalno neprilagođene pa svojim ponašanjem koje je ponekad bilo napadno ometaju veći deo časa. (Ovakvo ponašanje se može ublažiti specijalnim odabirom kandidata za posebne grupe).

Jedna od najbitnijih stvari je da se polaznici kursa dobro slažu u grupi, baš kao delovi slagalice, jer tada se postiže najbolji efekat učenja stranog jezika.

 

Početni nivo učenja nemačkog jezika – samostalno ili u grupi ? Konačan odgovor na ovo pitanje.

Moj konačan odgovor na ovo pitanje bi bio : za početni nivo učenja nemačkog jezika, pri tom mislim na A1 nivo, najbolja opcija je – učenje u grupi.

Na samom početku vam je potrebno puno ponavljanja a to se najbolje postiže u grupi jer ste tada i pasivni posmatrač i aktivni učesnik. U jednom trenutku ćete vi ponavljati na glas nove reči a u drugom trenutku ćete slušati druge kako to rade i na taj način ponavljati pasivno još jednom.

 

Naravno ovo pravilo važi samo ako ste zaista zadovoljni grupom za učenje određenog stranog jezika i ako biste zaista želeli da prisustvujete tim časovima. Nemojte ništa raditi na silu već se uvek vodite svojim individualnim principima, jer “ko nije dobar za sebe – nije ni za druge”.

 

Comments are closed.