Deklinacije prideva u nemačkom jeziku

Deklinacije prideva u nemačkom jeziku

Deklinacije prideva u nemačkom jeziku su često teška tema ali ovde ćete naći veoma jednostavno objašnjenje ove teme koja se pojavljuje otprilike na početku učenja nemačkog na nivou A2.

U nemačkom jeziku imamo tri vrste deklinacije prideva. Ponekad je ova tema previše teška, opširna i zahteva puno vremena da se savlada. Kako biste što pre i što efikasnije savladali ovo poglavlje u učenju nemačkog jezika samo je jedna stvar bitna:

NAUČITE ČLANOVE KOJI SE KORISTE UZ IMENICE.

Članovi koji određuju rod imenice su najbitniji jer oni upravljaju deklinacijom u potpunosti i ako ne znate član neke imenice onda će sve biti uzalud.

Deklinacije prideva u nemačkom jeziku :

Jaka deklinacija

Jaku deklinaciju prideva se uglavnom koristi kada imamo kombinaciju:  pridev + imenica.

Reči posle kojih se takođe koristi jaka deklinacija su:

– brojevi (zwei, drei, vier…)

– nakon: manch, solch, welch, allerlei, mancherlei, andere, folgende, verschiedene..

– i nakon: viel, wenig, etwas, mehr, genug, einige, etliche, mehrere

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

Nominativ

Alter Mann

Schöne Frau

Kleines Kind

Kleine Kinder

Genitiv

Altes Mannes

Schöner Frau

Kleines Kindes

Kleiner Kinder

Dativ

Altem Mann

Schöner Frau

Kleinem Kind

Kleinen Kindern

Akkusativ

Alten Mann

Schöne Frau

Kleines Kind

Kleine Kinder

Slaba deklinacija

Slabu deklinaciju koristimo kada u rečenici imamo kombinaciju : određeni član + pridev + imenica.

Slabu deklinaciju upotrebljavamo ne samo posle određenog člana već nakon i ovih reči:

 • dieser, diese, dieses, diese
 • jener, jene, jenes, jene
 • jeder, jede, jedes, jede
 • mancher, manche, manches, manche
 • solcher, solche, solches, solche
 • welcher, welche, welches, welche
 • derjenige, diejenige, dasjenige, diejenigen
 • derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben
 • aller, alle, alles, alle
 • beide
 • sämtliche

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

Nominativ

Der alte Mann

Die schöne Frau

Das kleine Kind

Die kleinen Kinder

Genitiv

Des alten Mannes

Der schönen Frau

Des kleinen Kindes

Der kleinen Kinder

Dativ

Dem alten Mann

Der schönen Frau

Dem kleinen Kind

Dem kleinen Kindern

Akkusativ

Den alten Mann

Die schöne Frau

Das kleine Kind

Die kleinen Kinder

Mešovita deklinacija

Mešovitu deklinaciju uglavnom koristimo kada imamo kombinaciju: neodređeni član + pridev + imenica.

Ali koristićemo je i posle odričnom člana “kein, keine, kein, keine” kao i posle prisvojnih članova “mein, dein, sein…”

Neodređeni član nema množinu tako da se u množini pored prisvojnih članova pridev menja po slaboj deklinaciji, dakle u svim padežima je nastavak  -en. Kombinacija pridev i imenica bez člana se, naravno, menja po jakoj deklinaciji.

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Nominativ

Ein alter Mann

Eine schöne Frau

Ein kleines Kind

Genitiv

Eines alten Mannes

Einer schönen Frau

Eines kleinen Kindes

Dativ

Einem alten Mann

Einer schönen Frau

Einem kleinen Kind

Akkusativ

Einen alten Mann

Eine schöne Frau

Ein kleines Kind

Ovde možete provežbati deklinacije :

Vežbanje za pridevske deklinacije – Adjektivdeklinationen

Ovde možete pogledati objašnjenja za članove :

Članovi u nemačkom jeziku

Deklinacija članova u nemačkom jeziku

One thought on “Deklinacije prideva u nemačkom jeziku

Comments are closed.

Comments are closed.