Članovi u nemačkom jeziku

Članovi u nemačkom jeziku

Još jedna od tema koje muče polaznike kursa nemačkog su : članovi u nemačkom jeziku.

U ovom tekstu ću obraditi njihovu upotrebu, rod i deklinaciju. Pre svega ću vam dati uputstva kako da što bolje naučite sve o članovima u nemačkom jeziku.

Upotreba članova u nemačkom jeziku

Kao što već sigurno znate nemački razlikuje određeni i neodređeni član. Najprostije objašnjenje o njihovoj upotrebi koje vam mogu pružiti je sledeće: određeni član upotrebljavate kada vam je nešto već poznato ili kada to nešto želite da naglasite. Neodređeni član naravno suprotno, onda kada nešto nije naglašeno.

Ovde ću dodati još par primera za upotrebu člana koji će možda nekima od vas biti od koristi.

Određeni član u nemačkom jeziku upotrebljavamo uz imena reka, jezera, mora, planina i ulica. (die Donau,Sie wohnt in der Goethestraße).

Uz imena zemalja i geografskih oblasti ženskog i muškog roda, kao i zemalja u množini:

Die Schweiz, die Türkei, die Krim, der Balkan, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Niederlande…

Ispred imena ženskog roda ako im se navodi samo prezime: “Die Werke der Huch sind bekannt.”

Ispred građevina : der Kölner Dom.

Die größte Kathedrale.

Ovde sam navela samo neke od primera gde se upotrebljava određeni član u nemačkom jeziku. Naravno, postoji još nekoliko ali ako ste na početku učenja, nemojte se zamarati sa toliko informacija.

Promena člana u nemačkom jeziku kroz padeže

Neki ljudi se zamaraju time da se imenice menjaju kroz različite deklinacije u nemačkom jeziku. Istina je da se imenice menjaju samo u genitivu muškog i srednjeg roda time što im se doda jedno -s kao i u dativu množine gde im se dodaje -n.

****Postoji i n-deklinacija gde imenice dobijaju nastavak n kroz sve padeže sem genitiva ali o tom potom.******

Sve ostale promene su nam vidljive na osnovu promene određenog ili neodređenog člana kroz padeže i to je osnova svega.

Promena članova u nemačkom jeziku kroz padeže se odvija na sledeći način:

http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Artikel.htm

Svi nastavci određenog člana se posle pojavljuju i kod neodređenog kao i kod “odričnog” ili “prisvojnog” člana. Probajte da naučite ovo napamet jer će vam mnogo toga kasnije biti lakše.

Rod imenica u nemačkom jeziku

Na samom kraju teksta dolazimo do teme koja sigurno najviše buni sve polaznike kurseva nemačkog jezika a to je rod imenica u nemačkom jeziku.

Određeni članovi u nemačkom jeziku ujedno određuju i rod tih imenica ispred kojih stoje.

Moj savet je da na početku samog učenja ne bežite od “učenja napamet” i da dobro savladate rod osnovnih imenica koje se pojavljuju u prvim lekcijama kao što su: auto, kuća, zgrada, životne namirnice, vrste pića, predmeti po kući, pribor..itd. Kasnije ćete teško imati i priliku i volju da se vratite i ponovo učite to.

Ako ste na višem nivou onda je moj glavni savet za vas da razlikujete imenice po rodu na osnovu njihovog nastavka.

Muškog roda su imenice na sufikse: -ig, -ing, – ling, -er, -s.

Ženskog roda su imenice na sufiks: -ei, – heit, -keit, – schaft, – ung,- in.

Srednjeg roda su imenice na sufiks: -chen, -lein, -tum i imenice stranog porekla (francuski npr.).

****Mali savet: sve što je u stvari “poimeničeni glagol” je srednjeg roda odnosno “das” : das Lesen, das Rennnen, das Hören.  (kada izgleda baš potpuno isto kao i u infinitivu)

A kada je nešto “skraćena verzija” glagola onda je to: DER odnosno muški rod. *****

Ja sam tokom svog školovanja mučila muku sa članovima jer ih nisam na početku u osnovnoj školi naučila napamet i zato vas savetujem da to odradite na vreme kako kasnije ne biste morali da se mučite.

Nemojte učiti rod imenica na osnovu toga kojoj vrsti pripadaju, da li su drveće, cveće, automobili, jer skoro nikada neće biti u situaciji da te imenice iskoristite. Osim ako nisu direktno povezane sa vašom strukom.

Baš iz tog razloga nisam navela u ovom tekstu razvrstavanje imenica na osnovu vrste.

Napišite komentar ako imate još neki predlog kako naučiti rod imenica u nemačkom jeziku.

Ako ste zainteresovani za još tekstova ili privatne časove nemačkog preko Skajpa, pišite na: dunjaspiler@gmail.com

 

 

One thought on “Članovi u nemačkom jeziku

Leave a Reply