Specijalna ponuda – Online škola nemačkog jezika

Specijalna ponuda – Online škola nemačkog jezika

Pismo na nemačkom (kako poslovno tako i privatno) na nemačkom predstavlja težak zadatak za skoro sve polaznike kurseva nemačkog jezika, od A1 pa sve do C2.

Pisanje pisama u toku kursa nemačkog

Kao što se sigurno trudite da na kursu jezika što više pričate sa vašim profesorom na nemačkom, tako isto bi trebalo da pišete što više sastava i pisama kako biste stekli tu naviku.

Ipak, nekada nema dovoljno vremena za pregledanje, komentare i upute kako nastaviti sa pisanjem ali bez grešaka, pa se dešava da polaznici kurseva sa više od 5 osoba često smatraju da im je veština pisanja najslabija jer su je najmanje vežbali.

Za koja zanimanja nam je ova veština najpotrebnija ?

Na početku vežbanje pisanja će sigurno biti priprema za pismeni deo nekog ispita, ali čak i kada položite taj ispit, biće vam potrebno pisanje za vaše zanimanje.

Retka su zanimanja za koja nije potrebno da posedujete ovu veštinu.Od lekara i medicinskog osoblja koji pišu anamnezu na nemačkom i pri tom često upotrebljavaju posebne gramatičke konstrukcije kao što je konjunktiv I pa sve do ekonomista  i advokata koji pišu formalna poslovna pisma kada se obraćaju svojim klijentima ili kolegama.

Kako početi sa vežbanjem ?

Za početak možete izabrati redom zadatke koji se odnose na pisanje pisama ili sastava iz vašeg aktuelnog udžbenika za nemački jezik.

Nakon toga, možete pisati prepričavanje za tekstove koje ste pročitali do sada u vašem udžbeniku za nemački.

Možete pisati kako ste se proveli na letnjem odmoru, šta vam je bilo interesantno a šta ne. Da li biste se vraćali tamo ili ne.

Kako vam mogu pomoći ?

Kao profesor nemačkog koji iza sebe ima više od deset godina iskustva, do sada sam pregledala bezbroj sastava/pisama/eseja, itd. Mnogi polaznici mojih kurseva su položili pismeni deo ispita, kako na Gete institutu tako i u okviru TELC ispita.

Neki od njih su sami napisali svoje radne biografije i motivaciona pisma i pronašli svoj posao u Nemačkoj, Švajcarskoj ili Austriji.

Možete mi slati sve vrste sastava, sa bilo kojim brojem reči, na: dunjaspiler@gmail.com

Cena po jednom pregledanju sastava je 5 evra odnosno 590 dinara.

Komentar sastava kao i predlog šta bi još trebalo da provežbate kako biste usavršili tehniku pisanja dobićete za jedan dan.

Broj sastava je neograničen.

Comments are closed.