Pasiv u nemačkom jeziku

Pasiv u nemačkom jeziku

 

Pasiv u nemačkom jeziku je jedna od veoma bitnih gramatičkih jedinica koja se u nekim udžbenicima pojavljuje na sredini A2 nivoa dok je kod drugih uglavnom na B1 nivou.

***Ako ste zainteresovani za časove konverzacije na nemačkom jeziku, posetite tekst ispod***

https://www.spilerdunja.com/casovi-konverzacije-na-nemackom/

Ponekad je pasiv u nemačkom jeziku teško uporediti sa trpnim stanjem u srpskom, ali svakako treba pronaći neko objašnjenje koje će olakšati razumevanje.

To nije vreme već stanje i postoje dva oblika : Vorgangspassiv (pasiv radnje)  i Zustandspassiv (pasiv stanja).

Vorgangspassiv opisuje radnju koju objekat trpi od strane subjekta i taj pasiv je nama u srpskom jeziku uglavnom nepoznat, dok se Zustandspassiv odnosno “pasiv stanja” više poklapa sa “trpnim stanjem” iz sprskog jezika.

U nemačkom jeziku se oba koriste ravnopravno a ja ću vam u ovom tekstu opisati kako se gradi Vorgangspassiv odnosno pasiv radnje koji se prvi uči tokom kursa nemačkog jezika.

 

 

Vorgangspassiv – pasiv radnje

 

 

Ako imamo rečenicu u aktivu koja glasi :

Die Mutter macht eine Torte.

U pasivu će izgledati ovako:

Die Torte wird von der Mutter gemacht.

Ovo prebacivanje iz aktiva u pasiv smo uradili na sledeći način:

  • pasiv gradimo od pomoćnog glagola werden koji ubacujemo u vreme u kome se nalazi glagol aktivne rečenice, a na kraj cele pasivne rečenice stavljamo taj isti glagol u particip perfekta tj. particip II.

  • glagol “machen” u aktivnoj rečenici se nalazi u prezentu u 3.licu jednine i zbog toga smo uzeli werden u prezentu u 3. licu jednine čiji oblik glasi: WIRD. Na kraju smo stavili particip “gemacht” od glagola “machen”.

 

 

Pasiv radnje u prezentu

 

Glagol WERDEN kroz prezent menjamo na sledeći način:

 

Ich werde

Wir werden

Du wirst

Ihr werdet

Er sie es wird

Sie werden

 

  • oznaku za to koje vršilac radnje, odnosno predlog “von” (koji ide sa dativom) možemo koristiti a i ne moramo, sve zavisi od toga da li želimo da naglasimo vršioca radnje ili ne.

 

 

Pasiv radnje u preteritu

 

Die Mutter machte die Torte.

Die Torte wurde von der Mutter gemacht.

U ovom slučaju smo pomoćni glagol “werden” promenili u preteritu što izgleda ovako:

 

Ich wurde

Wir wurden

Du wurdest

Ihr wurdet

Er sie es wurde

Sie wurden

 

 

Pasiv radnje u perfektu

 

Die Mutter hat die Torte gemacht.

Die Torte ist von der Mutter gemacht worden.

U ovom slučaju imamo pomoćni glagol “werden” u perfektu što izgleda ovako:

Ich bin geworden

Wir sind geworden

Du bist geworden

Ihr seid geworden

Er sie es ist geworden

Sie sind geworden

 

Razlog zbog kog u rečenici posle participa perfekta ne stoji “geworden” već samo worden nije greška već mora da se na taj način razlikuje pasiv pa ga zbog toga tu ne koristimo sa prefiksom “ge”.

 

Pasiv stanja će biti objašnjen u drugom tekstu kako ne bi došlo da zbunjivanja.

Ovde možete pronaći vežbanja za pasiv:

http://mein-deutschbuch.de/files/uebungen/NiveauB1/pdf/verben_112-1_U_passiv.pdf

 

Ako ste zainteresovani za online časove nemačkog jezika javite se na:

dunjaspiler@gmail.com

 

 

Leave a Reply