Globalizacija u podučavanju stranog jezika

Globalizacija u podučavanju stranog jezika

Ako radite kao profesor nekog stranog jezika sigurno ste se do sada susretali sa pitanjem da li je novo bolje od starog i obrnuto kada pričamo o metodama podučavanja stranog jezika.

Globalizacija je sve popularnija u celom svetu pa se to odražava i na metodiku učenja stranog jezika. Kada pričamo o globalizaciji možemo da pokrenemo bezbroj teorija zavera zašto i kako neki moćnici žele najpre da unište ovaj nebeski narod Srbije a zatim i sve ostale. Ali, ostanimo u realnosti.

 

Metodika nastave stranog jezika i globalizacija

U metodici nastave stranih jezika globalizacija se pojavljuje najpre kada govorimo o ispitima kojima se određuje nivo znanja tog stranog jezika. Test je isti za pripadnike svih nacija i nema npr. nikakvih opcija za ljude koji imaju problem disleksije ili diskalkulije. Mislim na opšte Gete ispite. Trebalo bi da se zapitamo da li zaista treba tražiti od kandidata da se u potpunosti prilagođava tom jeziku ili ipak može da obeleži taj strani jezik nekim obeležjima svog maternjeg jezika pa će iz te kombinacije možda nastati neki novi jezik kao npr. : afrikans.

Metodika podučavanje tj. nastave stranog jezika takođe prolazi kroz esencijalne promene u procesu sveopšte globalizacije. Na značaju dobijaju metode koje u sebi uglavnom imaju opciju igre ili učenje na osnovu imerzije tj. upijanja što podrazumeva nekorišćenje drugog stranog ili maternjeg jezika kako bi se objasnio neki pojam.

Ovaj trend podrazumeva i potpuno isključivanje prevodilačko-gramatičke metode koja je podrazumevala vrlo malo časova konverzacije.

Kao što se ljudi razlikuju kao pojedinci tako ih treba razlikovati i kao polaznike kursa stranog jezika ili kao učenika u školi.

Kao što ne mogu svi ljudi da se hrane na isti način ili da imaju iste navike po pitanju spavanja ili ustajanja tako i ne mogu svi da imaju iste navike kada je u pitanju učenje stranog jezika.

Tipovi polaznika kurseva stranih jezika i kako im pristupiti radi što boljih rezultata

Neki polaznici kurseva stranih jezika su više vizuelni tipovi i zbog toga im treba pružiti udžbenik sa što više slika a na samom početku učenja stranog jezika im treba većinu stvari objašnjavati uz pomoć slika. Na višim nivoima učenja stranog jezika ih treba podstaći da prave rečenice koje će biti u vezi sa njihovim životom i svakodnevnim obavezama kako bi što više stvarali poznate slike u glavi.

Drugi polaznici kurseva stranih jezika su više gramatičko-prevodilački tipovi i iz mog iskustva to su uglavnom osobe koje su veoma vešte u matematici i prirodnim predmetima. Njima treba davati rečenice koje će oni prevoditi, pogotovo sa srpskog na nemački kako bi se osetili razliku u izražavanju između ova dva jezika i kako ne bi prevodili rečenice na pamet pa na kraju kao u vicu dobili rečenicu : “Can you translate me to the other page of the street ? ” što je u originalu na srpskom zvučalo : “Da li biste mogli da me prevedete preko ulice? “.

Ako na kursu stranog jezika imate nekoga ko je auditivni tip trebalo bi da ga/je motivišite da što više sluša taj strani jezik i najbolje je da to radi tako što će na početku gledati televiziju a kasnije se prebaciti na radio. Sa ovim tipom će vam biti izuzetno lako da vodite konverzaciju na času ali imaće problema sa pisanjem što se može poboljšati redovnim pisanjem sastava za domaći.

Neki ljudi imaju kombinacije nekih od ovih tipova i treba kombinovati metode rada sa njima. Globalizacija ne može naći svoje mesto u metodi nastave stranog  jezika kao ni u ostalim sferama života.

U cilju postizanja najboljih rezultata svakom polazniku se mora pristupiti individualno kombinujući različite metode podučavanja stranog jezika.

San o globalizaciji je star koliko i sam čovek ali baš zato što nije ostvaren u svim sferama života ostao je samo san i nadajmo se da se nikada neće ostvariti jer bismo na taj način postali društvo robota.

S obzirom na sve ove podatke, nemojte odustajati od upotrebe nekih zastarelih metoda u učenju stranih jezika kao što su : pisanje jedne reči u dva reda nekoliko puta, prevođenje rečenica sa srpskog na strani jezik, vežbanje gramatike .. ali isto tako nemojte odustajati ni od novih metoda pri učenju stranog jezika a to su: učenje upijanje i što više korišćenja stranog jezika, pričajte o nekim uobičajenim stvarima o kojima biste i inače pričali, koristite flash kartice, koristite aplikacije za učenje stranih jezika, gledajte televiziju, igrajte kvizove, spajajte predmete sa rečima, itd.

 

 

Leave a Reply