Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Onaj ko počinje da uči nemački ili bilo koji drugi evropski jezik, sigurno se do sada susreo sa podelom jezika po zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Kako je nastao zajednički evropski referentni ram za jezike ?

Veoma dugo ime za nešto što je pojednostavilo vrednovanje znanja u stranim jezicima.

Ideja o ovom projektu je prvi put spomenuta 1991 godine na internacionalnom skupu sa temom: “Transparentnost i kohezija pri učenju jezika u Evropi: ciljevi, evaluacija i sertifikovanje” u Švajcarskoj. Ovaj projekat bi prvenstveno trebalo da omogući veću pokretljivost i međusobno razumevanje građana koji dolaze iz zemalja članica Evropske Unije. Kao što je cilj objedinjavanje političkog i ekonomskog sistema svih država, tako je i objedinjavanje prosvetnog sistema.

Nemačka verzija ovog projekta je prikazana 2001. na Evropski dan jezika u Švedskoj.

Svaki evropski jezik, pa i nemački, deli se na 6 nivoa. To su:

A1 -Početni nivo. Ispiti  : Fit in Deutsch 1 (za mlade) Start Deutsch 1(za osobe preko 16 godina)

A2 Viši početni nivo.Ispiti: Fit in Deutsch 2 (za mlade) Start Deutsch 2 (za osobe preko 16 godina) i BULATS – Deutsch Test für den Beruf.

B1 Srednji nivo. Ispiti:  Zertifikat Deutsch, Zertifikat B1 (neu),BULATS Deutsch-Test für den Beruf

B2 Viši srednji nivo. Ispiti: Goethe-Zertifikat B2, Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)/BULATSDeutsch-Test für den Beruf

C1 Napredni nivo Ispiti: Goethe-Zertifikat C1/BULATSDeutsch-Test für den Beruf

C2 Najviši nivo. Ispit:  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Ovi ispiti se za sada polažu kod nas na Kolarcu ili u Goethe institutu. Priprema se ne odvija po jednoj ustaljenoj knjizi ali ove dve ustanove najviše koriste knjigu “Schritte International” koja se u praksi pokazala kao najadekvatnija za ove ispite, pogotovo do kraja nivoa B1.

Prednosti zajedničkog referentnog okvira za jezike su pre svega što omogućava osobi da poseduje sertifikat o znanju koji je svuda priznat i uz pomoć koga može da radi u bilo kojoj evropskoj državi ili da studira na jednom od univerziteta u zemljama Evropske Unije. Pored toga, okvir je iskristalisao znanje jezika na četiri osnovne oblasti koje se proveravaju na ispitima a to su: razumevanje odslušanog, pročitanog, pisanje i govor.

U sledećim tekstovima biće informacija o svakom nivou pojedinačno sa primerima.

Ako imate dodatnih pitanja ili vas interesuje priprema za ove ispite, kontaktirajte me preko Skype-a na: dunja.spiler

Leave a Reply