Nemački jezik – nivo A1 i A2

Nemački jezik – nivo A1 i A2

A1 je pohqdefaultčetni nivo koji važi za sve evropske jezike, a pojedini jezici u svetu takođe prihvataju ovu skalu. Na ovom nivou znanje iz svih ovih jezika obuhvata iste gramatičke oblasti i iste ili slične oblasti o kojima početnik može da se sporazumeva sa sagovornikom.

U nemačkom jeziku ovaj nivo obuhvata sledeće teme o kojima se prostim rečenicima govornik izražava: predstavljanje, hrana i piće, snalaženje u gradu, slobodno vreme, stanovanje, odmor, odeća i obuća. Od gramatičkih jedinica uče se dva vremena i deo trećeg: prezent, perfekt i preterit dva glagola, lične zamenice, određeni, neodređeni i odrični članovi, itd.

Ovaj nivo jezika vam može pomoći da u Nemačkoj:

– radite kao bebisiter-ka.

– dobijete jezičku diplomu za vizu koju dobijate nakon venčanja sa nemačkim državljaninom.

– nastavite vaše dalje učenje nemačkog jezika i sticanje nekog od sertifikata za više nivoe.

DruckNivo A2 nemačkog jezika takođe je jedan od dva početna nivoa s tim što kod njega već počinjete da koristite složene (zavisne i nezavisne) rečenice, imati za nijansu bogatiji fond reči i aktivno upotrebljavate još jedno prošlo vreme – preterit.

Prednosti znanja na ovom nivou su da se možete zaposliti u pojedinim bolnicama kao bolničari, ne medicinski tehničari ili kao pomoćno osoblje.

Sertifikati na ovom nivou su: Start Deutsch 2 i Fit in Deutsch2.

Leave a Reply