Browsed by
Month: November 2017

Online priprema za Gete ispite

Online priprema za Gete ispite

Novitet u prvoj online školi nemačkog jezika “Špiler” je online priprema za Gete ispite. Nakon zavrvšenog kursa u nekoj od privatnih škola za učenje nemačkog jezika vreme je da se posvetite individualnoj pripremi. Kako biste se što bolje pripremili možete koristiti neke od udžbenika kao što su : Fit für Zertifikat Deutsch ili slične. Tu ćete pronaći sve što vam je neophodno da lako položite ispit. Jedini problem koji se javlja je ko će pregledati vaše sastave ili ko će…

Read More Read More

Strah izjeda dušu – Rajner Verner Fasbinder

Strah izjeda dušu – Rajner Verner Fasbinder

“Strah izjeda dušu” (Angst essen Seele auf) film neobičnog reditelja o sasvim uobičajenoj temi u ovo vreme. Rajner Verner Fasbinder u ovom filmu na svoj način obrađuje temu ljubavi između starije Nemice i mlađeg muškarca marokanskog porekla. Na prvi pogled ovo može biti centralna tema ovog melodramatičnog filma ali duboko u njegovoj srži je ipak opisana druga tema a to je – strah.  Jedan od najvećih strahova koji se javlja u čoveku, koliko god bio osvešćen, strah od neprihvatanja. Brigite…

Read More Read More

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku

Nepravilni glagoli u nemačkom jeziku su jedna od najbitnijih tema tokom učenja nemačkog jezika. Prezent – sadašnje vreme Prvi put se pojavljuju još na samom početku kada se radi sadašnje vreme – prezent – gde se samo pojedini upotrebljavaju nepravilno u drugom i trećem licu jednine a kasnije se menjaju sasvim normalno. Perfekt – prvo prošlo vreme Na sredini nivoa A1 se još jedanput spominje lista nepravilnih glagola u okviru građenja perfekta. Neki od njih se koriste sa pomoćnim glagolom…

Read More Read More