Browsed by
Tag: komparacija prideva u nemackom jeziku

Komparacija prideva u nemačkom jeziku

Komparacija prideva u nemačkom jeziku

Komparacija prideva u nemačkom jeziku je jedna od lakših gramatičkih tema sa kojima se srećete već na nivou A1. Komparacija prideva u nemačkom jeziku je drugim rečima poređenje prideva i pri tom postoje tri stepena : pozitiv, komparativ i superlativ. Većina prideva u nemačkom jeziku se menja pravilno ali naravno postoje i oni koji imaju male promene ali i oni koji zvuče apsolutno drugačije kada ih menjamo po stepenima poređenja. “Pravilna” komparacija prideva u nemačkom Positiv Komparativ Superlativ klein kleiner…

Read More Read More