Deklinacije prideva u nemačkom jeziku

Deklinacije prideva u nemačkom jeziku su često teška tema ali ovde ćete naći veoma jednostavno objašnjenje ove teme koja se pojavljuje otprilike na početku učenja nemačkog na nivou A2. U nemačkom jeziku imamo tri vrste deklinacije prideva. Ponekad je ova tema previše teška, opširna i zahteva puno vremena da se savlada. Kako biste što pre i što efikasnije savladali ovo poglavlje u učenju nemačkog jezika samo je jedna stvar bitna: NAUČITE ČLANOVE KOJI SE KORISTE UZ IMENICE. Članovi koji određuju … Continue reading Deklinacije prideva u nemačkom jeziku